Ticker

15/recent/ticker-posts

Αλλάζει η διαδικασία αδειοδότησης η Κεφαλαιαγορά


Αλλαγές στον τρόπο παραχώρησης άδειας σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απώτερο στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολόγηση, η απόφαση εμπίπτει στο πλαίσιο βελτίωσης της διαδικασίας αδειοδότησης εταιρειών από την ΕΚΚ. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ με τη διαδικασία που ισχύει και για άλλα είδη εταιρειών που αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ, όπως ΚΕΠΕΥ, ΔΟΕΕ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Περαιτέρω, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα συλλογικών επενδύσεων, εφόσον πλέον οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στην ΕΚΚ και άντλησης ενεργητικού θα ισχύουν μετά την ημερομηνία σύστασης των ΟΣΕ αφότου χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Η διαδικασία αναθεωρείται ως ακολούθως:


1. Η ΕΚΚ θα συνεχίσει να εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, ως προκύπτει από τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο.

2. Κατόπιν της εξέτασης της αίτησης, και αφού το Συμβούλιο της ΕΚΚ ικανοποιηθεί ότι η αιτήτρια, εκ πρώτης όψεως πληροί τις δια του Νόμου προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως αυτές προκύπτουν από τον σχετικό Νόμο, θα κοινοποιεί την απόφαση της στην αιτήτρια, ή στον Εξωτερικό της Διαχειριστή, μαζί με τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν για να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας. Στο σημείο αυτό δεν θα χορηγείται άδεια λειτουργίας και δεν θα γίνεται οποιαδήποτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ εφόσον η αιτήτρια δεν θα είναι αδειοδοτημένη από την ΕΚΚ.

3. Η ΕΚΚ θα ορίζει μέγιστη προθεσμία 3 μηνών για την ικανοποίηση των όρων για τη χορήγηση άδειας. Κατά την ημερομηνία εξέτασης της εκπλήρωσης των όρων, η ΕΚΚ θα εξετάζει μόνο τα στοιχεία που αφορούν τους όρους που είχε θέσει και δε θα δέχεται επικαιροποίηση/αλλαγές επί οποιωνδήποτε άλλων ουσιαστικών στοιχείων που είχαν υποβληθεί με την αρχική αίτηση.

Σε περίπτωση που παρέλθουν οι 3 μήνες και το Συμβούλιο δεν έχει ικανοποιηθεί για την εκπλήρωση των όρων, η αίτηση δύναται να απορρίπτεται. Σε περίπτωση που η αιτήτρια επιθυμεί να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές κατά το διάστημα αυτό, τότε οφείλει να αποσύρει την αίτηση της (χωρίς να της επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό από την ΕΚΚ) και να υποβάλει εκ νέου αίτηση με νέο τέλος εξέτασης.

4. Αφού υποβληθούν όλα τα σχετικά προς ικανοποίηση των όρων που είχαν τεθεί, ως αναφέρεται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, η ΕΚΚ θα προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τους όρους της ΕΚΚ και γενικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας.

Η νέα διαδικασία τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.


.philenews.com/